هاست لینوکس حرفه ای

سرویس برنزی


فضای هاست = 15 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه = 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = هفتگی، ماهانه

سرویس نقره ای


فضای هاست = 25 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه = 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = هفتگی، ماهانه

سرویس طلایی


فضای هاست = 50 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = هفتگی، ماهانه

سرویس الماس


فضای هاست = 80 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه = نامحدود
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = هفتگی، ماهانه